Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

08.09.2021 - 07:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca na poslovima radnog mjesta „Tehnički sekretar dekanata“ na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su pdf-dokumentu.