Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

19.05.2021 - 16:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izboru naučno-nastavna zvanja: 1) Ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docenta za područje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana: Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti, predmeti: Filmska i RTV kultura, Scenski izraz i lutkarstvo (1 izvršilac); 2) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docenta (napredovanje) iz uže naučne oblasti: Historija bosanskog jezika i Savremeni bosanski jezik (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.