Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

05.02.2021 - 11:25

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta na naučnom području prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, grane Računarstvo i Opća informatika i metodika nastave informatike (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u posebnom dokumentu.