Konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

08.06.2022 - 15:00

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje naučno-istraživaćkih i istraživaćko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini. lntegralni tekst Konkursa kao i obrazac za prijavu, može se preuzeti na službenoj web-stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Konkurs će biti otvoren do 29. juna 2022. godine.