Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

15.02.2020 - 09:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, uža naučna oblast Urgentna medicina (2 saradnika) i ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta, uža naučna oblast Njega, prehrana, dijetetika na predmetu Higijena ishrane sa dijetetikom (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u dokumentu.