Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

29.12.2022 - 16:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta (1 jedan izvršilac) i to za širu naučnu oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Klinička medicina, uža oblast Psihijatrija za predmet Psihijatrija s njegom; za širu naučnu oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Zdravstvene nauke, uža oblast Zdravstvena njega za predmet Patronažna njega; za širu naučnu oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Zdravstvene nauke, uža oblast Zdravstvena njega za predmet Zdravstvena njega I, za širu naučnu oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Zdravstvena njega, uža oblast Zdravstvena njega za predmet Zdravstvena njega II. Detalji konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.