Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

15.12.2022 - 15:30

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje dva konkursa. Prvi za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta (napredovanje), i to šira naučna oblast Prirodne nauke, polje Hemijske nauke, uža naučna oblast Biohemija i Analitička hemija (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu. Drugi za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje), i to šira naučna oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Klinička medicina, uža naučna oblast Interna medicina (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.