Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

24.03.2022 - 16:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika–vanredni profesor (napredovanje) za širu naučnu oblast Prirodne nauke, polje Biološke nauke, uža naučna oblast Biologija ćelije, mikrobiologija (1 izvršilac).