Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

28.04.2021 - 10:20

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Industrijska i okolišna biotehnologija na predmetu Rizici u radnim procesima (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.