Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

12.12.2020 - 08:00

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Radi se o saradničkom zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti oblast (grana) Opšta, anorganska i organska hemija na predmetima: Osnovi medicinske hemije, Organske i anorganske toksične supstance i Bioanorganska hemija (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.