Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

15.10.2020 - 11:50

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2020/2021. godini na Drugom ciklusu studija. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.