Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

07.10.2020 - 09:15

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta. Potreban je jedan izvršilac u zvanju viši asistent na užoj naučnoj oblasti Anglistika za predmet Engleski jezik. Detalji Javnog konkursa dostupni su u pdf-datoteci.