Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

10.09.2020 - 10:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za upis studenata na Razlikovni studij (60 ECTS) na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u akademsku 2020/2021. godinu. Konkurs traje od 10.9.2020. do 24.9.2020. godine. Više informacija i detalji samog Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.