Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

06.06.2020 - 08:30

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja saradnika: a) Uža naučna oblast: Interna medicina (1 saradnik); b) Uža naučna oblast: Medicina rada, sportske i rehabilitacijske znanosti (1 saradnik). Te Ponovni javni konkurs za zbor u naučno-nastavno zvanje saradnika: a) Uža naučna oblast: Anatomija (1 saradnik); b) Uža naučna oblast: Javno zdravlje i zdravlje životne sredine (1 saradnik); c) Uža naučna oblast: Fiziologija i Patofiziologija (1 saradnik). Detalji o Konkursu dostupni su u zasebnom dokumentu na sljedećem linku.