Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

16.01.2020 - 08:45

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na Prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine i izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detaljna lista traženih kandidata i kandidatkinja, kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji i rokovima, dostupno je na linku.