Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

10.05.2023 - 15:50

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment, (ponovni izbor, 1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.