Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

26.11.2022 - 09:00

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos saradnika na određeno vrijeme u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Računovodstvo na određeno vrijeme (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.