Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

19.10.2022 - 09:20

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u zvanje Saradnik – u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Računovodstvo“ (2 izvršioca). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-u.