Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

22.04.2022 - 10:25

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u zvanje višeg asistenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.