Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

10.05.2021 - 08:10

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u zvanje nastavnik — ponovni izbor u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Računovodstvo (1 izvršilac) i nastavnik – ponovni izbor u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.