Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

12.10.2022 - 10:30

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija, polje: Inženjerstvo životne sredine i uža oblast (grana): Industrijska i okolišna biotehnologija (1 izvršilac) i izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija, polje: Druga inženjerstva i tehnologije i uža oblast (grana): Hrana i piće (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.