Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

26.10.2021 - 14:50

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za: 1. Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanredovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje) Poljoprivredna nauka, polje Animalne nauke i uža oblast (grana) Stočarstvo (1 izvršilac); 2. Ponovni izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – docenta na širu oblast (područje) Inženjerstvo i tehnologija, polje Druga inženjerstva i tehnologije i uža oblast (grana) Hrana i piće (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.