Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

06.04.2021 - 08:20

Biotehničk fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija; Polje: Hemijsko inženjerstvo; Uža oblast (Grana): Hemijsko inženjerstvo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.