Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

19.12.2020 - 09:00

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbore u zvanja: 1) Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika-redovnog profesora (napredovanje) na širu oblast Inženjerstvo i tehnologija; polje: Druga inženjerstva i tehnologije; uža oblast (grana): Hrana i piće (1 izvršilac). 2) Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika-redovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje): Poljoprivredne nauke; polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo; uža oblast (grana): 1. Voćarstvo i 2. Genetika sa oplemenjivanjem biljaka (1 izvršilac). 3) Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje): Poljoprivredne nauke; polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo; uža oblast (grana): Nauka o zemljištu (1 izvršilac). 4) Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje): Prirodne nauke; polje: Nauka o zemlji i nauke vezane za životnu sredinu; uža oblast (grana): Ekologija, multidisciplinarno (1 izvršilac). 5) Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika-docenta na šira oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija; polje: Druga inženjerstva i tehnologije; uža oblast (grana): 1. Procesno inženjerstvo i 2. Hrana i piće (1 izvršilac).

Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.