Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

21.04.2020 - 08:00

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbore u nastavno-naučno zvanje nastavnika, tj. vanrednog profesora (napredovanje) na Širu oblast Poljoprivredne nauke; Polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo; Uža oblast (Grana): Ratarstvo s povrtlarstvom jedan izvršilac i izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika, tj. docenta (napredovanje) na Širu oblast Inženjerstvo i tehnologija; Polje: Druga inženjerstva i tehnologije i Uža oblast (Grana): Hrana i piće jedan izvršilac. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja a više informacija o detaljima Konkursa, dostupno je u dokumentu na linku.