Konačna lista prijavljenih kandidata na UNBI nakon prvog prijavnog roka

05.08.2021 - 15:30

Nakon prvog prijavnog roka za upis studenata i studentica na prvu godinu Prvog ciklusa na fakultetima Univerziteta u Bihaću, dostupna je informacija o konačnim listama. Nalazi se u zasebnom pdf-dokumentu.

Povezane vijesti
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću (21.6.2021.)