Kamp za mlade u Antaliji u okviru projekta Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi (SEECP)

20.04.2021 - 10:50

U okviru predsjedavanja Turske Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Ministarstvo za sport i mlade Republike Turske organizira međunarodni kamp za mlade u Antaliji u junu 2021. godine. Boravak u kampu će biti organiziran u dva termina, i to od 7. do 12. juna za 50 mladića i od 16. do 21. juna 2021. godine za 50 djevojaka od 18 do 22 godine starosti iz zemalja članica SEECP-a.. Troskove međunarodnog prevoza sudionika snose ministarstva nadležna za mlade zemalja SEECP-a. Prijavu za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu emine.dumantemel@gsb.gov.tr a rok je 7. maj 2021. godine.