Jezička kultura u nastavi bosanskog jezika u Sandžaku

25.02.2020 - 08:45

Na poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji a povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika i Dana školstva na bosanskom jeziku u Sandžaku (21. februar), doc. dr. Lejla Ovčina sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću i mr. sc Nermina Delić, održale su predavanje pod nazivom “Jezička kultura u nastavi bosanskog jezika”. Cilj predavanja je bio objasniti važnost govornih vježbi u nastavi jezičnoga izražavanja za razvoj učenikovih komunikacijskih vještina i sposobnosti na osnovnoškolskoj razini. Predavanju je prisustvovalo oko stotinu nastavnika koji nastavu izvode na bosanskom i srpskom jeziku u sandžačkim osnovnim školama.