Javni poziv za zakup sportske dvorane

16.11.2022 - 08:50

Rektor Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni poziv za zakup sportske dvorane za potrebe održavanja nastave na Univerzitetu u Bihaću za potrebe Pedagoškog fakulteta (240 nastavnih sati) i Fakulteta zdravstvenih studija (60 nastavnih sati) Univerziteta u Bihaću za korištenjem sportskih sala u akademskoj godini 2022/23. Detalji Javnog poziva dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.