Javni poziv za zakup sportske dvorane

11.03.2020 - 09:00

Univerzitet u Bihaću raspisao je Javni poziv za zakup sportske dvorane za potrebe održavanja nastave na Univerzitetu u Bihaću. Opis predmeta zakupa gdje su navedeni sadržani uslovi kao i detaljna lista šta ponuda treba sadržavati, dostupni su u dopisu Univerziteta u Bihaću koji je dostupan na linku.