Javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Bajramovića

13.10.2021 - 12:40

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u petak 12. novembra 2021. godine u 14h, u amfiteatru Tehničkog fakulteta (Ulica Irfana Ljubijankića bb, Bihać), održaće se javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš. pod nazivom „Istraživanje uticaja promjenljivih opterećenja na proces inicijacije i rasta prsline kod zavarenih čeličnih konstrukcija“, pred komisijom: predsjednik red. prof. dr. Zijah Burzić (Vojno-tehnički institut u Beogradu); članovi: van. prof. dr. Dženana Gačo, potencijalni mentor (Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću); red. prof. dr. Fadil Islamović, član (Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću); red. prof. dr. Mersida Mango, član (Mašinski fakultet Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru); van. prof. dr. Damir Hodžić, član (Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću). Projekat doktorske disertacije može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Irfana Ljubijankića bb Bihać, web-stranici, Tehničkog fakulteta u Bihaću a dostupan je i putem linka. Eventualne primjedbe i sugestije moguće je dostaviti na protokol Tehničkog fakulteta do 11.11.2021. godine.