Javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka Redže Hasanagića

17.09.2020 - 15:30

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 20. oktobra 2020. godine u 13 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta (Irfana Ljubijankića bb), održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Redže Hasanagića, MA drvne industrije na temu "Optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja“. Odbrana će se održati pred komisijom koju čine predsjednik emeritus prof. dr. sc. Salah Eldien Omer (Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću); članovi van. prof. dr. Atif Hodžić u svojstvu mentora (Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću); red. prof. dr. Miha Humar (Biotehnološki fakultet Univerziteta u Ljubljani); red. prof. dr. Marko Petrič (Biotehnološki fakultet Univerziteta u Ljubljani); van. prof. dr. Minka Ćehić (Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću).

Doktorski rad može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću, pristup odbrani je slobodan.

Povezane vijesti
Istraživački rad mr. Redže Hasanagića u Sloveniji (5.12.2019.)