Ispravka teksta u Konkursu Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

13.02.2021 - 08:30

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću donosi ispravku u Javnom konkursu objavljenom 10. februara 2021. godine. Detalji su u pdf-dokumentu.