Interni konkurs na Univerzitetu u Bihaću

15.09.2021 - 10:00

Univerzitet u Bihaću raspisao je Interni konkurs za sačinjavanje liste za imenovanje člana Savjeta za nauku Unsko-sanskog kantona. Na Konkurs je mogu prijaviti svi nastavnici u punom radnom odnosu i izborima docent, vanredni profesor i redovni prefesor. Više detalja o samom Konkursu dostupno je u zasebnom pdf-dokumentu.