Gostujuća istraživačica sa CEU-a Elissa Helms

01.09.2019 - 12:00

Podijeli sa:

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću će od septembra 2019. godine u trajanju od deset mjeseci boraviti američka kulturalna antropologinja prof. dr. Elissa Helms sa Central Europan University iz Budimpešte (Mađarska). U Bihać je dovode istraživanja vezana uz globalne migracije i činjenicu povećane koncentracije migranata i izbjeglica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Projekat naziva “Granice i pripadnost. Odgovori na migracije u bosanskom gradu na granici sa Evropskom Unijom” financira se od strane njene matične ustanove. Tokom svoga boravka na Univerzitetu u Bihaću prof. dr. Helms planira održati nekoliko predavanja i radionica studentima i nastavnicima našeg Univerziteta. 

Istraživački pristup prof. dr. Elisse Helms je interdisciplinaran sa težištem na etnografsku metodologiju. Svojevrsna prednost njenom istraživanju jeste činjenica da će prof. dr. Helms istraživanje u Bihaću provesti sa svojom obitelji, te da će kroz lokalnu svakodnevicu kao što su posao, škola i slobodno vrijeme, tragati za specifičnostima i karakteristikama života u Bihaću u vremenu migrantske krize.

Više informacija o prof. dr. Elissi Helms moguće je naći na zvaničnoj stranici Central European Univeristy.