Fakultet zdravstvenih studija u borbi protiv koronavirusa

21.04.2020 - 10:45

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u novonastaloj situaciju koja je uzrokovana pandemijom, aktivno se uključio pomoći lokalnoj zajednici, a prvenstveno Domu zdravlja Bihać. Dosadašnja saradnja zasnovana na edukaciji, razmjeni i praktičnoj nastavi, nastavila se i u vremenu krize. Na samom početku, realizirana je donacija 40 kompleta zaštitnih medicinskih kecelja i 2 litre koncentriranog rastvora Asepsola 5% za dezinfekciju, te je na revers Domu zdravlja Bihać posuđena digitalna infuziona pumpa Peak Flow metar i EKG aparat CardioTouch 3000 Bione – sve sa ciljem olakšanja rada novoizgrađenog Izolatorija pri Domu zdravlja. 

U nastavku je također dogovorena sedmična proizvodnja i ispostava destilirane vode Domu zdravlja Bihać sa sedmičnim kapacitetom od 40 litara. Ujedno, pripremljeno je i 10 litara Asepsol rastvora za dezinfekciju ruku, 5 litara Asepsol rastvora za dezinfekciju radnih površina i 3 litre sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Ovo dezinfekcijsko sredstvo pakovano je u bočice od 100 i 500 ml te je podijeljeno uposlenicima fakulteta. Takođe, sredstvo je stavljeno na raspolaganje ostalim članicama Univerziteta.

Fakultet zdravstvenih studija svoje je raspoložive kapacitete stavio na ublažavanju novonastale situacije.