Nastavnik Ermin Husak na konferenciji na City University of London

11.10.2019 - 08:15

Dr. Ermin Husak, nastavnik Mašinskog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću sudjelovao je na 11th International Conference on Compressors and Their Systems a koja se sredinom septembra 2019. godine održavala na City University of London (UK). Kolega Husak je ovom prilikom predstavio svoje istraživanje sa temom "Proračun zazora kod vijčanih kompresora sa dva rotora".