Erasmus+ poziv za 2020. godinu

27.11.2019 - 08:30

Evropska komisija objavila je novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. Poziv sa rokovima nalazi se na sljedećem linku. Više detalja o kriterijima i uslovima apliciranja, kao i konkretnim oblastima unutar ključnih aktivnosti dostupno je na linku. U prilogu je i pdf datoteka dostavljena od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke sa više informacija.