Dunavska nagrada za mlade naučnike 2021

24.05.2021 - 15:15

Dunavsku nagradu za mlade naučnike Danubius Young Scientist Award 2021 dodjeljuje Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za dunavsku regiju i Centralnu Evropu sa ciljem da oda priznanje naučnicima za izvanredne rezultate u njihovoj istraživačkoj djelatnosti i odnosima unutar dunavskog regiona. Nagrada se dodjeljuje od 2011. godine mladim naučnicima iz 14 zemalja dunavske regije za izvanredna dostignuća u području njihovog istraživanja. Kriteriji dodjele nagrade uključuju naučnu izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, povezanost naučnog rada sa Strategijom Evropske Unije za zemlje dunavske regije, značaj istraživanja u međunarodnim okvirima, potencijal kandidata vezan uz objavljene radove u međunarodnim časopisima, sudjelovanje u projektima i uključenost u međunarodne naučnoistraživačke kolaboracije. Nominacije se primaju elektronskim putem na engleskom jeziku putem emaila d.martinek@idm.at. Rok za podnošenje nominacija je utorak 15. juna 2021. godine u 23:59h.