Drugi prijavni rok za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću

29.08.2022 - 10:30

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini. Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini traje od 29. 8.2022. do 12.9.2022. godine. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-u.