Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika

30.07.2021 - 09:35

Univerzitet u Bihaću raspisuje Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini kao i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.