Dr. sci. Redžo Hasanagić objavio rad u časopisu Forests

15.05.2023 - 12:00

Dr. sci. Redžo Hasanagić, docent na Drvno-industrijskom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, objavio je rad pod nazivom "Selected Mechanical and Physical Properties of Thermally Modified Wood after Field Exposure Tests" u časopisu Forests. Rad je objavljen u saradnji s kolegama sa Nanjing Šumarskog Univerziteta (Kina), Odsjeka za prirodne resurse i nauku o Zemlji Shahrekord Univerziteta (Iran) i Odsjeka za drvnu tehologiju Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija). Časopis Forests indeksiran je u citatnim bazama SCI i Current Contents, s vrlo visokim impakt faktorom (Q1; IF 3.282), a rad je dostupan na zasebnom linku.