Dr. sci Ratko Knežević drži seriju predavanja na univerzitetima u Turskoj

18.03.2022 - 11:20

Dr. sci Ratko Knežević sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću boravi u okviru Erasmus+ programa na Dumlupinar University u Kutahyi i Osmangazi University u Eskisehiru u Turskoj. Na tim univerzitetima Knežević će držati predavanja diplomskim i postiplomskim studentina iz akademskog engleskog jezika i informacijske pismenosti uz poseban naglasak na pisanje akademskih radova i sprečavanju plagijarizma.