Dr. sc. Ermin Husak na Univerzitetu Porto u Portugalu

12.04.2022 - 11:20

U okviru Erasmus+ programa Mare Nostrum profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću van. prof. dr. Ermin Husak, posjetio je u periodu od 7. do 11. marta Univerzitet Porto u Portugalu. Tokom svog boravka, profesor Husak je održao nekoliko predavanja na doktorskom studiju mašinstva iz oblasti Mehanike. Također imao je nekoliko prezentacija sa svrhom upoznavanja kolega Univerziteta u Portu sa Univerzitetom u Bihaću i Tehničkim fakultetom.