Dr. sc. Azra Skender na Çukurova Univerzitetu u Adani

04.04.2022 - 14:00

Profesorica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, dr. sc. Azra Skender, posjetila je Poljoprivredni fakultet na Çukurova Univerzitetu u Adani (Republika Turska) u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine. Posjeta je realizirana kroz Erasmus+ projekt međunarodne mobilnosti, tačnije Erasmus+ ICM Staff Mobility for Teaching. U toku svoje petodnevne posjete, profesorica Skender je održala pet predavanja, od kojih je jedno predavanje vezano za predstavljanje Univerziteta u Bihaću i Biotehničkog fakulteta, a ostala su naučnog i stručnog karaktera. Također, posjetila je  laboratorije, eksperimentalna polja i zasade citrusa po kojima je ovaj dio Turske nadaleko poznat. Nova poznanstva sa profesorima i istraživačima ovog Fakulteta biće od velike koristi za dalji naučno-istraživački rad između ove dvije institucije.