Dr. Redžo Hasanagić dobitnik nagrade Ron Cockcroft

11.04.2022 - 08:50

Doc. dr. Redžo Hasanagić, nastavnik na odsjeku Drvna industrija Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, jedan je od trinaest dobitnika nagrade Ron Cockcroft (RCA) 2022. Među nagrađenim su se našli istraživači iz drugih zemalja svijeta kao što su Kostarika, Kina, Indija, Poljska, Švedska, Italija, Francuska i Turska. RCA je program koji se temelji na zaslugama za promicanje međunarodne svijesti o razvoju istraživanja u zaštiti drveta. Međunarodna istraživačka skupina za zaštitu drveta (poznata do 10. juna 2004. godine kao The International Research Group on Wood Preservation / IRG-WP) pokrenuta je kao nezavisna istraživačka skupina u januaru 1969. godine kako bi nastavila rad prethodne grupe stručnjaka za zaštitu drveta koja je osnovana na prijedlog Austrije 1965. godine od strane Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u Parizu, Francuska. Kroz svjetsku saradnju, IRG-WP olakšava sudjelovanje sposobnih mladih istraživača u zajedničkim istraživanjima svojih radnih skupina pomoću programa Ron Cockcroft Award, olakšava kontakte između istraživača koji rade na složenim problemima zaštite i trajnosti drveta, pruža pomoć i poticaj naučnicima u zemljama u razvoju da omoguće doprinos njihovim istraživačkim aktivnostima.