Dr. Ratko Knežević boravio na Universidade Nova de Lisboa

13.05.2022 - 09:35

Nastavnik Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u BIhaću, doc. dr. Ratko Knežević, je u sklopu Erasmus+ programa razmjene nastavnog kadra boravio na Universidade Nova de Lisboa u Lisabonu u Portugalu gdje je održao nekoliko predavanja iz oblasti Akademskog engleskog jezika, Pisanja akademskih radova i Informacijske pismenosti. Predavanja su održana dodiplomskim i postdiplomskim studentima ovog univerziteta.