Dr. Edin Mujčić urednik kod švicarskog izdavača Springer Nature Switzerland AG

24.11.2022 - 12:35

Nastavnik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Edin Mujčić dio je uredničkog tima koji je uredio i objavio zbornik radova vezan uz konferenciju 13. dana Bosanskohercegovačke Američke akademije umjetnosti i nauka (Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS) održane u Sarajevu od 23. do 26. juna 2022. godine. Publikacija predstavlja inovativnu i interdisciplinarnu primjenu naprednih tehnologija i u vidu naučnih radova, nudi najnovija dostignuća u različitim oblastima inženjerstva predstavljena su kroz različite radove iz građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike i računarstva. Pored prof. dr. sc. Edina Mujičića, urednici publikacije su prof. dr. sci. Naida Ademović i prof. dr. Medžida Mulić sa Građevinskog fakulteta Univerzitata u Sarajevu, dr. sci. Jasmin Kevrić sa International Burch University takođe iz Sarajeva, i prof. dr. sci. Zlatan Akšamija sa University of Massachusetts Amherst iz Hadleya u SAD-u. Publikacije je dostupna putem linka.