Digitalni marketing doc. dr. Kenana Mahmutovića

15.04.2021 - 09:05

U februaru ove godine u izdanju Univerziteta u Bihaću, objavljen je univerzitetski udžbenik Digitalni marketing: strategije, alati i taktike, nastavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc. dr. Kenana Mahmutovića. Svojim sadržajem i metodološkom strukturom, knjiga nije namijenja samo studentima navedene oblasti, već i široj stručnoj publici kao što su marketinški menadžeri, direktori preduzeća, zaposleni u marketinškim i IT agencijama, poduzetnici i drugi. Radi se o prvom univerzitetskom udžbeniku iz oblasti digitalnog marketinga u Bosni i Hercegovini. Recenzenti ovog vrijednog djela su profesor Univerziteta u Sarajevu dr. Almir Peštek i Sveučilišta u Osijeku dr. Davorin Turkalj. Kako i dolikuje njenom sadržaju, knjiga je predstavljena kroz svoju zvaničnu web-stranicu a autor je tim povodom pokrenuo i You Tube kanal pod nazivom "Digital Marketing" na kojem će objavljivati edukativne video lekcije kroz koje će obrađivati najinteresantnije teme iz oblasti digitalnog marketinga. Svojevrsni blog dostupan je i na Facebooku na kanalu istoimenog naziva.