Četvrta vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću

30.12.2019 - 12:00

U ponedjeljak 30.12.2019. godine održana je četvrta vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Pored dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora, članovi su razmatrali i o izboru najpovoljnijih ponuđivača za nabavku ogrijeva, namještaja, te nabavku laboratorijske i medicinske opreme za potrebe Tehničkog, Ekonomskog, Pravnog i Pedagoškog fakulteta.